Rättssäkerhetsdagen 2006 – Institutet Skatter & Rättssäkerhet

5900

Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? :

Boken innehåller de Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna ”underprisöverlåtelse” enligt 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och ”verksamhetsavyttring” enligt 38 kap. IL. I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken "Handbok i mervärdeskatt" (Kleerup/Melz, Juristförlaget 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Inriktningen på denna bok är i huvudsak densamma.

  1. Euro sv kr
  2. Violett parr porn
  3. Patrick thorne lockport

Sweden, 12-18 August 2003: law and politics in search of balance. Polpress. 2004. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?

Festskrift till Nils Mattsson Iustus

IL. 2007: Eleonor Alhager and Wendelin Reich; 2006: Petra Jönsson and Anders Tengholm; 2005: Leelo Keevallik and Neil Price; 2004: Eva Mörk and Anna Qvarnström; 2003: Petter Asp and Tobias Ekholm; 2002: Mats Larhed and Christian Sundberg; 2001: Mats Eriksson and Maria Strömme; 2000: Igor Abrikosov and Torbjörn Andersson Richard Thompson Ainsworth, Eleonor Alhager, Kerstin Alvesson, Tomas Balco, Gianluigi Bizioli, Marc Bourgeois, Radu Bufan, Luca Cerioni, Alain Charlet, Pablo Chico Eleonor Alhager, Law Ethel Brundin, Business Administration Emilia Florin-Samuelsson, Business Administration Abdulnasser Hatemi-J, Economics Peter Hugoson, Economics Helene Jonson Ahl, Business Administration Johan Klaesson, Economics Hans Wiklund, Political Science ‐ Prof. Dr. Eleonor Alhager (Uppsala University) / Prof.

Eleonor alhager

Merv'ardesskatt I Teori Och Praktik by Eleonor Alhager - Goodreads

Eleonor alhager

ed. Oxford : Oxford University Press, 2006. 591 s) Procedural law – court administrations / edited by Peter Wahlgren. Rektor vid Uppsala universitet har anställt Eleonor Alhager som professor i skatterätt (2009-03-01), Gabriel Michanek som professor i miljörätt (2009-04-01). Advokatsamfundet Till nya ledamöter har antagits Helena Backlund, Advokatfir man Vinge KB, Stockholm, An nika Elmér, Elmzell Advokatbyrå AB, Stockholm, Liv Färndahl, Författare: Eleonor Alhager. 1 Bakgrund1. Den mervärdesskatterättsliga behandlingen av golf har på senare tid diskuterats både i förarbeten2 och rättspraxis3.Den senaste domen kommer från Regeringsrätten och meddelades den 3 maj 2005 i mål nr 5085-04.

i finansrätt, lagman vid länsrätten i Västmanlands län Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Handelshögskolan i Stockholm @inbook{bc0ed059-3988-47a4-9f3a-430affcf6d7a, author = {Bergström, Sture and Alhager, Eleonor}, booktitle = {Stressing legal decisions: IVP 21st world congress, Lund. SLUT på förlag . I denna bok behandlas omstruktureringar ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv. Här beskrivs mervärdesskatterättsliga konsekvenser i de fall tillgångar eller verksamheter överlåts. @inbook{69bbf07e-6ca8-46ec-93eb-37912b68304f, author = {Bergström, Sture and Alhager, Eleonor}, booktitle = {Values, rights and duties in legal and philosophical discourse. International association for the philosophy of law and social philosophy. 1 Inledning.
Strategic marketing creating competitive advantage

Beside her academic career, she has experience in tax consultancy. SLUT på förlag . I denna bok behandlas omstruktureringar ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv. Här beskrivs mervärdesskatterättsliga konsekvenser i de fall tillgångar eller verksamheter överlåts. Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang 7–8 480 Anclow, Per: Fastighetstaxering (rättsfall) 6 399 André, Peder: Förhandsbesked direkt skatt juli – december 2003 3 71 – Förhandsbesked direkt skatt januari – juni 2004 10 583 Axén Linderl, Annica: Skattetilläggen och handläggningstider Eleonor Alhager 47 700 kr Lena Schelin 60 000 kr Rolf Dotevall 12 000 kr Christina Allard 60 000 kr Vilhelm Persson 60 000 kr Stiftelsen Juridiska Biblioteket 300 000 kr Ulf Bernitz 40 000 kr Stefan Olsson 38 000 kr Boel Flodgren 50 000 kr Elif Härkönen 10 000 kr Hugo Tiberg 60 000 kr . Medverkande: Eleonor Alhager, docent i finansrätt, Uppsala universitet, Sven-Åke Bergqvist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Leif Gäverth, jur. dr.

skatterättsliga bestämmelserna får tillämpas oberoende av redovisningen (Alhager, Eleonor & Magnus 2004, s. 43). Under 1990-talet tillsattes en statlig utredning för att se över redovisningslagstiftningen och sambandet mellan redovisning och beskattning (SOU 1995:43). En viktig orsak till att Alhager, Eleonor By organisation Department of Law Search outside of DiVA Google Google Scholar. urn-nbn.
Bet awards

2003 Hela program ges på engelska för att ge möjlighet för internationella studenter att studera på heltid i Sverige. 2008 Invigning av börsrummet Nordnet Trading Room. Kandidatprogrammet International Management blir EPAS-ackrediterat. Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller Eleonor Alhager .

I koncernbeskattningsblocket studeras koncernbidragsregler, omstruktureringar samt HÖGSKOLAN VÄST Institutionen för ekonomi och IT Beskattningsrätt Il, 10 poäng Taxation Law Il, 15 HE credits Ämne Ämnesnivå KURSPLAN Litteratur Eleonor Alhager is a full-time professor in tax law at Uppsala University. She is specialized in VAT law and tax procedural law and has published several books. Richard Thompson Ainsworth, Eleonor Alhager, Kerstin Alvesson, Tomas Balco, Gianluigi Bizioli, Marc Bourgeois, Radu Bufan, Luca Cerioni, Alain Charlet,  1 Jul 2020 First woman PhD: Eleonor Alhager, Law. 2003 Entire programmes are taught in English, to provide an opportunity for international students to  30 Aug 2011 Alhager, Eleonor: Mervärdesskatt vid omstruktureringar, JIBS DS No. 008. Doctoral Thesis Defence: 23 February 2001, Jönköping International  Eleonor Alhager Jan Kleerup Peter Melz m.fl. , utgiven av: Norstedts Juridik AB. Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen  21 Jan 2021 Fredrik Palm; 2009: Oleg Kandukhov and Petri Laukka; 2008: Mikael Alm and Mathias Hallberg; 2007: Eleonor Alhager and Wendelin Reich  principi nazionali, Diritto e pratica tributaria 2010 I p.801-826 (IT); Alhager, Eleonor: Förfarandemissbruk - en analys av EG-domstolens domar i målen Halifax,  Anmälan av Alhager, Eleonor. Mervärdesskatt vid omstruktureringar.
Hur blockerar man epost

lagerarbetare norge
polisutbildning växjö distans
sydafrika vingårdar
facetten åtvidaberg personal
ta mopedkort uppsala
christina winroth
max lån bostad

Vinterpromotion med många priser - Uppsala universitet

NOMAD. Eleonore Gerhaher | Illustration Contact/Imprint. Alhager, Eleonor Degerforsdomen omvänd mervärdesbeskattning av Mattsson , Nils Anmälan av Eleonor Alhager, Jan Kleerup, Peter Melz och Jesper Öberg,  I några av bolagen är Eleonor Alhager, Magnus Alhagers fru, delägare eller suppleant i styrelsen. Eleonor Alhager är professor i skatterätt vid Uppsala  Rättskraft i skatteprocessen · av Eleonor Alhager (Bok) 2003, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Mervärdesskatt vid omstruktureringar av  Författare: Alhager Eleonor. Titel: Rättskraft i skatteprocessen.